Witamy na naszej stronie internetowej

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

 • wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni,

 • pozostawienie legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,

 • pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.

 1. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

 2. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

 4. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.

 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.

 6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

 7. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.

 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 konik