Witamy na naszej stronie internetowej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 14 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów na rok szkolny 2021/2022 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego.

samorzad1

■ przewodnicząca – Emila Sanecka (kl. VIIIa)

■ zastępca przewodniczącej – Wiktoria Malinowska (kl. VIIIb)

skarbnik – Anna Okrój (kl. VIIb)

■ sekretarz - Maja Radtke (kl. Vb)

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:
■ mgr SERGIUSZ CZAJA 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE

 

KADRA PEDAGOGICZNA


KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

 

mgr Maria Maciejewska

 

Dyrektor

 

 

matematyka, historia

 

mgr Beata Figas

 

 Wicedyrektor

 

matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy Va

mgr Dorota Maschotta

 

matematyka, wychowawca klasy VIb

 

 

mgr Monika Kamień

 

matematyka, fizyka, wychowawca kl. VIIIc

 

mgr Hanna Parchem

 

 

 

język polski, wychowawca kl. VIa

 

mgr Joanna Szczerkowska

 

język polski, historia, wychowawca kl. IVb

 

 

mgr Paula Pohnke

 

matematyka

 

mgr Sergiusz Czaja

 

 

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIIb, nauka własnej historii i kultury

 

 

mgr Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb

 

 

mgr inż. Danuta Groenwald

 

technika, biologia, wychowawca kl. VIIa

 

 

mgr Martyna Kas - Kur

 

 

chemia, biologia, wychowawca kl. IVb

 

 

mgr Ewelina Plocke

 

język angielski

 

 

mgr Alicja Czapp

 

 

język angielski, wychowawca kl. Vc

 

 

mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

 

język niemiecki, wychowawca kl. VIIIa

 

 

mgr Dariusz Thiel

 

 

informatyka

 

 

mgr Patrycja Dampc - Brunka

 

geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. IVa

 

 

ks. mgr Bartłomiej Wacławek

 

 

religia

 

mgr Maria Lanc

 

 

religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Ewa Podolska 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ic

 

mgr Danuta Kowalik

 

plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIc 

 

 

mgr Gabriela Ratke

 

informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia

 

 

mgr Justyna Grzenkowicz

 

 

muzyka, wychowawca kl. IIIc

 

 

mgr Kamila Czereda

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb

 

mgr Elżbieta Różek

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIa

 

mgr Maria Draws

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib, język kaszubski

 

 

mgr Żaneta Lademann

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa 

 

 

Ewa Borska

 

wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Beata Ziemann

 

logopeda

 

 

mgr Paweł Kominiarek

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Piotr Potrykus

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Beata Konkel - Jaskułke

 

 

pedagog szkolny, rewalidacja

 

 

mgr Dorota Markstein

 

terapia, rewalidacja

 

 

mgr Anna Gołębiewska - Wenta

 

 

rewalidacja, nauczyciel świetlicy

 

mgr Krystian Jocz

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Kamila Ceynowa

 

wychowanie przedszkolne

 

 

Zofia Grzywacz - Wenta

 

religia, pomoc nauczyciela

 

 

mgr Karolina Stark

 

bibliotekarz

 

mgr Agnieszka Grabińska 

psycholog

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1

MISJA ROBOTYKA

1