Witamy na naszej stronie internetowej

KADRA PEDAGOGICZNA


KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

 

mgr Maria Maciejewska

 

Dyrektor

 

 

matematyka, historia

 

mgr Beata Figas

 

 

 

matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy IVa

mgr Dorota Maschotta

 

matematyka, nauczanie indywidualne, wychowawca klasy Vb

 

 

mgr Monika Kamień

 

matematyka, fizyka, wychowawca kl. VIIc

 

mgr Hanna Parchem

 

 

 

język polski, wychowawca kl. Va

 

mgr Joanna Szczerkowska

 

język polski, historia, wychowawca kl. IVb

 

 

mgr Anna Klein - Ptasińska

 

Wicedyrektor

 

rewalidacja

 

mgr Sergiusz Czaja

 

 

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIb, nauka własnej historii i kultury

 

 

mgr Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib

 

 

mgr inż. Danuta Groenwald

 

technika, biologia, wychowawca kl. VIa

 

 

mgr Martyna Kas - Kur

 

 

chemia, biologia

 

 

mgr Ewelina Plocke

 

język angielski, wychowawca kl. VIIIb, nauczanie indywidualne

 

 

mgr Alicja Czapp

 

 

język angielski, wychowawca kl. VIb i IVc

 

 

mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

 

język niemiecki, wychowawca kl. VIIa

 

 

mgr Izabela Bieszka

 

 

geografia

 

 

mgr Patrycja Dampc - Brunka

 

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIIIa, nauczyciel wspomagający

 

 

ks. mgr Bartłomiej Wacławek

 

 

religia

 

mgr Maria Lanc

 

 

religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Dariusz Thiel

 

 

informatyka

 

mgr Danuta Kowalik

 

plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ic 

 

 

mgr Gabriela Ratke

 

informatyka, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl. IIIa

 

 

mgr Justyna Grzenkowicz

 

 

muzyka, wychowawca kl. IIc

 

 

mgr Kamila Czereda

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

 

mgr Elżbieta Różek

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa

 

mgr Maria Draws

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb, język kaszubski

 

 

mgr Żaneta Lademann

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ic 

 

 

Ewa Borska

 

wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Beata Ziemann

 

logopedia, edukacja wczesnoszkolna

 

 

mgr Paweł Kominiarek

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Piotr Potrykus

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Beata Konkel - Jaskułke

 

 

pedagog szkolny, rewalidacja

 

 

mgr Dorota Markstein

 

terapia, rewalidacja

 

 

mgr Anna Gołębiewska - Wenta

 

 

rewalidacja, nauczyciel świetlicy

 

mgr Barbara Makowska

 

nauczanie indywidualne (język polski, historia)

 

 

mgr Kamila Ceynowa

 

wychowanie przedszkolne

 

 

Zofia Grzywacz - Wenta

 

religia, pomoc nauczyciela

 

 

mgr Karolina Stark

 

bibliotekarz

 

mgr Agnieszka Grabińska 

psycholog