Witamy na naszej stronie internetowej

KADRA PEDAGOGICZNA


KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

 

mgr Maria Maciejewska

 

Dyrektor

 

 

matematyka, historia

 

mgr Beata Figas

 

 Wicedyrektor

 

matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIIa

mgr Dorota Maschotta

 

matematyka, wychowawca klasy VIIIb

 

 

mgr Monika Kamień

 

matematyka, fizyka

 

mgr Hanna Parchem

 

 

 

język polski, etyka, wychowawca kl. VIIIa

 

mgr Joanna Szczerkowska

 

język polski, historia, wychowawca kl. VIIb

 

 

mgr Paula Pohnke

 

matematyka, wychowawca kl. IVa

 

mgr Sergiusz Czaja

 

 

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. IVc, nauka własnej historii i kultury

 

 

mgr Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca klasy Ib

 

 

mgr inż. Danuta Groenwald

 

technika, biologia,  chemia, wychowawca kl. VIb

 

 

 mgr Natalia Majkowska - Barbachowska 

 

 

 język polski, wychowawca kl. Vb

 

 

mgr Ewelina Plocke

 

język angielski, wychowawca kl. Va

 

 

mgr Alicja Czapp

 

 

język angielski, wychowawca kl. VIIc

 

 

mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

 

język niemiecki, wychowawca kl. Vc

 

 

mgr Patrycja Dampc - Brunka

 

 

geografia, przyroda, bologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIa

  

ks. mgr Marek Płodowski

 

religia

 

 

ks. mgr Sławomir Drzeżdżon

 

 

religia

 

mgr Mateusz Majka

 

 

religia

 

mgr Ewa Podolska 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIc

 

mgr Danuta Kowalik

 

plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia 

 

 

mgr Gabriela Ratke

 

informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIa

 

 

mgr Justyna Grzenkowicz

 

 

muzyka, wychowawca kl. IIc

 

 

mgr Katarzyna Horoszkiewicz

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

 

mgr Agata Pawlikowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa

 

mgr Maria Draws

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb, język kaszubski

 

 

mgr Żaneta Lademann

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. Ic

 

 

Ewa Borska

 

wychowawca OP A

 

 

mgr Beata Ziemann

 

logopeda

 

 

mgr Paweł Kominiarek

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Piotr Potrykus

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Beata Konkel - Jaskułke

 

 

pedagog szkolny, rewalidacja

 

 

mgr Dorota Markstein

 

terapia, rewalidacja

 

 

mgr Anna Gołębiewska - Wenta

 

 

rewalidacja, nauczyciel świetlicy

 

mgr Krystian Jocz

 

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IVb

 

 

mgr Kamila Ceynowa

 

wychowawca OP B

 

 

Zofia Grzywacz - Wenta

 

religia, pomoc nauczyciela

 

 

mgr Karolina Stark

 

bibliotekarz

 

mgr Agnieszka Grabińska 

psycholog

mgr Waldemar Rambierdt

 język angielski

 

 

Marta Neumann

nauczyciel świetlicy