Witamy na naszej stronie internetowej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 28września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku wyborów na rok szkolny 2022/2023 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego.

samorzad1

■ przewodniczący – MATEUSZ SKRZYPKOWSKI (kl. VIIb)

■ zastępca przewodniczącej – MAŁGORZATA WIKOWSKA (kl. VIIIa)

skarbnik –  MAJA SZYMAŃSKA (kl. VIIIb)

■ sekretarz -  MALWINA BUJA (kl. VIIIb)

 

OPIEKUN SAMORZĄDU:
■ mgr SERGIUSZ CZAJA 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. J. DAMBKA W LEŚNIEWIE

KADRA PEDAGOGICZNA


KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

 

mgr Maria Maciejewska

 

Dyrektor

 

 

matematyka

 

mgr Beata Figas

 

 Wicedyrektor

 

matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIa

mgr Dorota Maschotta

 

matematyka, wychowawca klasy VIIb

 

 

mgr Monika Kamień

 

matematyka, fizyka

 

mgr Hanna Parchem

 

 

 

język polski, etyka, wychowawca kl. VIIa

 

mgr Joanna Szczerkowska

 

język polski, historia, wychowawca kl. Vb

 

 

mgr Paula Pohnke

 

matematyka

 

mgr Sergiusz Czaja

 

 

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIIIb, nauka własnej historii i kultury

 

 

mgr Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb

 

 

mgr inż. Danuta Groenwald

 

technika, biologia, wychowawca kl. VIIIa

 

 

mgr Martyna Kas - Kur

 

 

chemia, biologia, wychowawca kl. Vb

 

 

mgr Ewelina Plocke

 

język angielski, wychowawca kl. IVa

 

 

mgr Alicja Czapp

 

 

język angielski, j. niemiecki, wychowawca kl. VIc

 

 

mgr Dorota Zaklikowska – Karczyńska

 

język niemiecki, wychowawca kl. Ic

 

 

mgr Dariusz Thiel

 

 

informatyka

 

 

mgr Patrycja Dampc - Brunka

 

geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. Va

 

 

ks. mgr Bartłomiej Wacławek

 

 

religia

 

mgr Mateusz Majka

 

 

religia

 

mgr Ewa Podolska 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIc

 

mgr Danuta Kowalik

 

plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIc 

 

 

mgr Gabriela Ratke

 

informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa

 

 

mgr Justyna Grzenkowicz

 

 

muzyka, wychowawca kl. Ic

 

 

mgr Katarzyna Horoszkiewicz

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib

 

mgr Agata Pawlikowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia

 

mgr Maria Draws

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb, język kaszubski

 

 

mgr Żaneta Lademann

 

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. IIIa 

 

 

mgr Beata Marek

 

wychowawca OP B

 

 

mgr Beata Ziemann

 

logopeda, edukacja wczesnoszkolna

 

 

mgr Paweł Kominiarek

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Piotr Potrykus

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Beata Konkel - Jaskułke

 

 

pedagog szkolny, rewalidacja

 

 

mgr Dorota Markstein

 

terapia, rewalidacja

 

 

mgr Anna Gołębiewska - Wenta

 

 

rewalidacja, nauczyciel świetlicy

 

mgr Krystian Jocz

 

wychowanie fizyczne

 

 

mgr Kamila Ceynowa

 

wychowawca OP A

 

 

Zofia Grzywacz - Wenta

 

religia, pomoc nauczyciela

 

 

mgr Karolina Stark

 

bibliotekarz

 

mgr Agnieszka Grabińska 

psycholog

mgr Marcin Brunka

 język angielski

mgr Natalia Kosecka

wychowawca OP C

mgr Danuta Plińska

nauczyciel świetlicy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1

MISJA ROBOTYKA

1