Witamy na naszej stronie internetowej

Wzory zgód i oświadczeń

Uczeń/Opiekun prawny

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka.

Oświadczenie ucznia/prawnego opiekuna.

Pracownik

Zgoda na przetwarzanie danych przez pracodawcę.

Oświadczenie pracownika.

Kandydat do pracy

Zgoda kandydata do pracy.

Oświadczenie kandydata do pracy.

Stażysta

Oświadczenie stażysty.

Wolontariusz

Oświadczenie wolontariusza.

Praktykant

Oświadczenie praktykanta.

Umowa zlecenie/ umowa o dzieło

Oświadczenie umowa zlecenie/ umowa o dzieło.