Witamy na naszej stronie internetowej

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA – PANI ANNA LEWAŃCZYK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – PANI JULIA ALBECKA

SEKRETARZ – PANI MONIKA ŹRÓDŁO 

SKARBNIK – PANI MONIKA GLEMBIN

 

rada

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie informuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 będą następujące dni:

02.11.2018 r.
15.04.2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
16.04.2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
17.04.2019 r .(egzamin ósmoklasisty)
29.04.2019 r. 
30.04.2019 r.
02.05.2019 r.

KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zebrania

DATY  ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

10.09.2018 r.

29.10.2018 r.

17.12.2018 r. - przewidywane oceny śródroczne

04.02.2019 r. - podsumowanie I półrocza

08.04.2019 r. 

09.05.2019 r.