Witamy na naszej stronie internetowej

KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zebrania

DATY  ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

10.09.2018 r.

29.10.2018 r.

17.12.2018 r. - przewidywane oceny śródroczne

04.02.2019 r. - podsumowanie I półrocza

08.04.2019 r. 

09.05.2019 r.