Witamy na naszej stronie internetowej

WZORY PODAŃ DO DYREKTORA SZKOŁY

W poniższym linku znajdują się wzory podań do Dyrektora szkoły:

  • zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego/ wykonywania określonych ćwiczeń
  • rezygnacja z udziału w lekcjach religii
  • rezygnacja z udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

WZORY PODAŃ DO DYREKTORA SZKOŁY