Witamy na naszej stronie internetowej

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza w naszej bibliotece zagościli uczniowie z klas młodszych. Dowiedzieli się informacji o funkcjonowaniu bibliotek oraz pracy bibliotekarzy. Wysłuchali kilku ciekawych opowiadań, przysłów oraz rymowanek polskich. Na zakończenie wszyscy słuchacze otrzymali zakładki do książek. Natomiast nauczyciel bibliotekarz otrzymał pamiątkowy Dyplom Bibliotekarza z oddziału „0" b pani Natalii Wiczling. Tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA". Jest to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja właśnie w Dniu Bibliotekarza.

Wewnątrzszkolny Konkurs Literacki

W kwietniu 2018 roku odbył się wewnątrzszkolny konkurs literacki dla uczniów klas IV-VII ,,Popisz się talentem"- edycja II przygotowany przez kol. Ewę Podolską i wydawnictwo Nowa Era. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania do podanego fragmentu historii i miało na celu motywowanie dzieci i młodzieży do pisania oraz danie im szansy na prawdziwy literacki debiut w prawdziwej książce. Praca konkursowa musiała liczyć nie więcej niż 500 słów. Szkolny konkurs wygrała uczennica klasy Vb - Monika Zaklikowska, której opowiadanie pt. „Supermocni i supermoc" wzięło udział w ogólnopolskim konkursie literackim dla uczniów szkół podstawowych "Popisz się talentem"-edycja II zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Uczennica za zajęcie I - miejsca w szkolnym konkursie otrzymała książkę, a za udział w ogólnopolskim konkursie - dyplom pamiątkowy od wydawnictwa Nowa Era.

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które obchodzone jest w 192 krajach świata 22 kwietnia każdego roku. Z tej okazji dnia 20 kwietnia, dzieci z klas I-III pod okiem swoich wychowawczyń sprzątały teren wokół szkoły. Robiły to z ogromnym zaangażowaniem, rozumiejąc, jak ważną rolę pełni w naszym życiu dbanie o środowisko przyrodnicze.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 10 maja 2018 roku w naszej szkole odbył apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego". Następnie kilkanaścioro uczniów z klas VI oraz VII rozpoczęli przedstawienie, które miało formę serwisu informacyjnego (TVN24). Prowadząca wraz ze swoimi korespondentami przedstawili najważniejsze wiadomości z 3 maja 1791 roku. Na scenie, oprócz podziwiania talentów aktorskich oraz ciekawych rekwizytów, można było zauważyć namiastki strojów z epoki. Całość wystąpienia została zamknięta poprzez zaśpiewanie piosenki „Wolność" do słów Jakuba Zaleskiego. Apel przygotował pan Sergiusz Czaja.

Dzień Jedności Kaszubów

kasz11Dnia 19 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kaszubski. Uczniowie uczący się języka kaszubskiego przygotowali dwujęzyczny apel w języku polskim i kaszubskim, którego celem było pokazanie piękna Malej Ojczyzny. Apel rozpoczął się odśpiewanie hymnu Kszubów, poszczególne osoby omawiały symbole kaszubskie, przy akompaniamencie akordeonu i skrzypiec zaśpiewaliśmy ,,Kaszubskie Nuty". Następnie mali aktorzy zinscenizowali legendę ,, Stworzenie Kaszub" wg Janusza Mamelskiego. W przedstawienie zostały wplecione dialogi i śpiewy w języku kaszubskim oraz tańce: ,,Kowal" i ,,Szewiec". Nad całością czuwały panie: Maria Draws i Barbara Hejmowska.