Witamy na naszej stronie internetowej

Konkurs na najciekawszą dynię Halloween

dynia1Uczniowie klas I-III oraz IV-VII wzięli udział w konkursie na najciekawszą dynię Halloween, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Przystąpiło do niego 26 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu:
Klasy I-III
I miejsce - Zosia Kiedrowska (III B)
II miejsce - Eryk Tojza (IIA)
III miejsce - Grzegorz Jaśkiewicz (I A)
wyróżnienie - Kuba Górecki (I B)
Klasy IV-VII
I miejsce - Klaudia Lizjusz (VI B)
II miejsce - Kuba Kiedrowski (IV A)
III miejsce - Klaudia Czapp (VII A)
wyróżnienia - Zuzia Miechówka (IV A) oraz Magda Lademann (IV A).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, zaś Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród.

 

Dzień Edukacji Narodowej

7aDnia 13 października obchodziliśmy w nasze szkole Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała Pani Dyrektor – Maria Maciejewska, która serdecznie podziękowała wszystkim pracownikom za aktywne włączanie się w życie szkoły oraz przekazała nauczycielom i pracownikom nagrody wraz z dyplomami. Program artystyczny przygotowały panie: G. Ratke i M. Draws wraz z uczniami klas drugich i trzecich. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przedstawili kilka scenek „Z życia szkoły". Prowadzące uroczystość uczennice klasy IIIa: Magdalena Jankowska i Karolina Bartosik w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowały wszystkim nauczycielom za ich trud i serce, jakie wkładają w wychowanie i nauczanie uczniów oraz złożyły serdeczne życzenia z okazji ich święta. O nauczycielach i pracownikach administracji pamiętał również Zarząd Rady Rodziców, który w imieniu wszystkich rodziców przekazał na rzecz szkoły 3 rzutniki oraz frytkownicę, zakupione z funduszu rady. Bardzo serdecznie dziękujemy za otrzymane prezenty, które z pewnością będą służyły uczniom i nauczycielom :-)

Święto Szkoły

7bDnia 10 października 2017 roku obchodziliśmy dwudziestopięciolecie nadania szkole imienia porucznika Józefa Dambka. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciel p. Kazimierza Plocke – posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Puck – p. Tadeusz Puszkarczuk, Zastępca- p. Jerzy Tkaczyk wraz z przedstawicielami gminy, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – p. Barbara Miłkowska, Dyrektorzy wszystkich szkół Gminy Puck, Inspektor ds. Alkoholowych w Gminie Puck – p. Kamila Dettlaff, Radny Gminy Puck – p. Adrian Jaśkiewicz, Józef Szymański, rodzina patrona: synowa – p. Władysława Dambek, wnuczka patrona – p. Grażyna Jaworska z rodziną, bratanek patrona – p. Roman Dambek – Prezes Kaszubsko – Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW „Gryf Pomorski", Komitet założycielski nadania imienia patrona – p. Z. Krzemiński, E. Plińska, Z. Lademann, Bianga, Prezes ZNP – p. Tomasz Lewicki, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod Sosenką" – p. Jerzy Różek, Przewodnicząca oraz Zastępca Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Leśniewie – p. Jadwiga Lademann i p. Zbigniew Okuń, Prezes OSP w Leśniewie – p. Wincenty Lanc, Przewodnicząca KGW – p. Ewa Lademann, Gospodarz WKK w Leśniewie – p. Jadwiga Siniczyn, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Anna Lewańczyk oraz nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Goście uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez p. Beatę Figas i Danutę Groenwald. Na występie zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Remigiusz Lakowski przywitał zebranych gości i uczniów. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: naszej szkoły w składzie Arkadiusz Guth, Klaudia Czapp i Weronika Szefka oraz Kociewsko-Kaszubskiego Stowarzyszenia im. T.O.W. „Gryf Pomorski". Pani Dyrektor Maria Maciejewska ze wzruszeniem zabrała głos, wspominając chwile, które towarzyszyły 25 lat temu podczas nadania imienia szkole i przyjęcia sztandaru. Następnie głos zabrali zaproszenie goście, a bratanek Józefa Dambka podziękował za zaproszenie i krzewienie w szkole pamięci o patronie. Nastąpił czas dla uczniów, którzy przygotowali pod kierunkiem Natalii Majkowskiej – Barbachowskiej przedstawienie „Pamiętamy o Dambku". Gra aktorska uczniów, recytacja pięknej poezji oraz występ chóru szkolnego przygotowanego przez p. Justynę Grzenkowicz odebrana została ze wzruszeniem. Forma jaką zaprezentowali uczniowie i nauczyciele została przyjęta gromkimi brawami. Po chwilach rozmów uczniów i nauczycieli z przybyłymi gośćmi wszyscy udali się na poczęstunek. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień na długo pozostanie w myślach i sercach przybyłych gości oraz całej społeczności uczniowskiej.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

7Dnia 10.10.2017 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zebranych pierwszoklasistów, rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas młodszych powitała pani dyrektor Maria Maciejewska. W swoim krótkim przemówieniu wyraziła radość z przyjęcia nowych członków do społeczności szkolnej. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Pierwszoklasiści pod kierunkiem pań: Danuty Kowalik i Moniki Grzmil – Ławniczak zaprezentowali swoje umiejętności. Po udanym występie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, po której zostały pasowane na uczniów. Pierwszoklasiści otrzymali od uczniów klas drugich i trzecich drobne upominki, które na ręce ich pań złożyły wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Dnia 5 października 2017 roku uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy o patronie szkoły - Józefie Dambku. Osobami, które zajęły najwyższe lokaty były:
I miejsce - Anna Drafz z klasy VIB
II miejsce - Kamil Os z klasy VI C
III miejsce - Oskar Krauze oraz Maksymilian Albecki z klasy VA
Organizatorem konkursu była Joanna Szczerkowska.