Witamy na naszej stronie internetowej

Warsztaty ekologiczne

sli19 listopada 2019 roku uczniowie klas II a oraz II b uczestniczyli w akcji ekologicznej organizowanej przez Błękitną Szkołę z Władysławowa, której pracownik przeprowadził warsztaty na terenie szkoły, pt. ,, Pająki, sowy, nietoperze...od dziś legendom nie wierzę". Uczniowie poznali wybrane gatunki zwierząt, zapoznali się z ich biologią i funkcją w przyrodzie. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wybrane gatunki zwierząt, które często są owiane tajemnicą, przed którymi czasami odczuwamy lęk albo darzymy je niechęcią. Zazwyczaj są to zwierzęta mniej znane i prowadzące nocny tryb życia. Opiekunami uczniów były panie: Maria Draws i Gabriela Ratke.

Zabawa terenowa

zab1W dniu 22.11.2019 roku odbyła się zabawa terenowa dla klas VII i VIII. Brało w niej udział 25 uczniów przydzielonych losowo do pięciu grup. Zabawa miała charakter biegu na orientację. Każda z grup wyruszyła w tym samym czasie mając przy sobie wyłącznie mapę z zaznaczonymi sześcioma punktami, w których znajdowały się zadania do wykonania. Każda z grup miała inną kolejność zadań do wykonywania. Miały one na celu sprawdzenie wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ku zaskoczeniu uczniów, sprawdzono również ich sprawność fizyczną. Między innymi musieli wykonywać pajacyki, tworząc również skomplikowane układy taneczne oraz zamieniając but lewy na prawy i tak przechadzając się do kolejnego zadania. To jednak tylko niektóre z zadań do wykonania. Haczyk w zabawie polegał na tym, że nie liczyła się szybkość, a dokładność wykonywania kolejnych zadań, które należało dokładnie udokumentować. Opiekunami grup byli następujący nauczyciele: Beata Figas, Sergiusz Czaja, Karolina Stark, Patrycja Zaczek, Ewelina Plocke. Gra w terenie została przygotowania przez: Patrycję Dampc-Brunka oraz Sergiusza Czaja.

Apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości

1sDnia 8 listopada 2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Akademia została przygotowana przez kilkoro uczniów z klas VIII, VII oraz V. Część pierwsza rozpoczęła się od teatralnego przedstawienia utraty niepodległości przez Polskę w 1795 roku, kończąc na jej odzyskaniu w 1918 roku. Całość była przeplatana krótkimi fragmentami wierszy, które były prezentowane przy nastrojowej muzyce wywołującej wzruszenie publiczności. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły o 11.11 odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego" . Wykorzystując światło i cień akademia zakończyła się przedstawieniem teatralnej wizji odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie stali się prawdziwymi aktorami, prezentując historię naszego kraju za pomocą gestów i emocji. Apel wraz z uczniami przygotowali nauczyciele: Patrycja Dampc-Brunka oraz Sergiusz Czaja.

Udział w projekcie z języka angielskiego

an1Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie ,,I love my Pen Friend", który zakłada międzynarodową współpracę. Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu z uczniami z innego kraju. Nasi uczniowie z klas Va i VII napisali listy odręcznie do kolegów z Turcji, co zainicjowało znajomości, kontynuowane przez platformę e Twinning. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu wymieniają się kartkami świątecznymi, wykonanymi własnoręcznie. Przedsięwzięcie ma na celu zbudowanie trwałych znajomości na gruncie międzynarodowym, co młodzież będzie utrwalać w wiadomościach on-line, przy wykorzystaniu dostępnej platformy. Mamy nadzieję, że projekt nie ograniczy się do bieżącego roku szkolnego, a stworzy możliwości dla przyszłych roczników SP w Leśniewie.

Konkurs z wiedzy o 101. rocznicy odzyskania niepodległości

hisZ okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole został zorganizowany konkurs z wiedzy na temat powyższego wydarzenia. Test składał się 19 pytań zamkniętych oraz 1 pytania opisowego dotyczącego porównania wizji odzyskania niepodległości przez Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas VII i VIII. I miejsce zajął Paweł Bisewski (VIIIc), zaś II miejsce ex aequo Paweł Lilla (VIIIa) oraz Kamil Os (VIIIc). Konkurs zorganizował nauczyciel historii – Pan Sergiusz Czaja.

Strona 1 z 5