Witamy na naszej stronie internetowej

Dzień Pluszowego Misia

cccDnia 25 listopada 2019 Samorząd Uczniowski włączył się w obchody Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez uczniów i wychowawców klas I - III. Kacper Cyrankowski wraz z Michaliną Zinkiel i Julią Wasikowską przygotowali dwa konkursy, w których nagrodami były oczywiście pluszaki. Dzieci miały okazję wykazać się wiedzą na temat najbardziej znanych pluszowych misiów.

Zabawa terenowa

zab1W dniu 22.11.2019 roku odbyła się zabawa terenowa dla klas VII i VIII. Brało w niej udział 25 uczniów przydzielonych losowo do pięciu grup. Zabawa miała charakter biegu na orientację. Każda z grup wyruszyła w tym samym czasie mając przy sobie wyłącznie mapę z zaznaczonymi sześcioma punktami, w których znajdowały się zadania do wykonania. Każda z grup miała inną kolejność zadań do wykonywania. Miały one na celu sprawdzenie wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ku zaskoczeniu uczniów, sprawdzono również ich sprawność fizyczną. Między innymi musieli wykonywać pajacyki, tworząc również skomplikowane układy taneczne oraz zamieniając but lewy na prawy i tak przechadzając się do kolejnego zadania. To jednak tylko niektóre z zadań do wykonania. Haczyk w zabawie polegał na tym, że nie liczyła się szybkość, a dokładność wykonywania kolejnych zadań, które należało dokładnie udokumentować. Opiekunami grup byli następujący nauczyciele: Beata Figas, Sergiusz Czaja, Karolina Stark, Patrycja Zaczek, Ewelina Plocke. Gra w terenie została przygotowania przez: Patrycję Dampc-Brunka oraz Sergiusza Czaja.

Tydzień tolerancji

AADnia 16 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Natomiast 21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości. Oba te wydarzenia połączyliśmy w jedną wspólną inicjatywę. Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata. W te dni warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje. Obchody Dnia Tolerancji rozpoczęliśmy już 4 listopada, realizując lekcje o na temat tolerancji i życzliwości. Przygotowaliśmy przykładowe scenariusze zajęć, które nauczyciele wychowawcy mogli wykorzystać na poziomie klas 1-3 i 4-8. Było to świetną okazją, by móc porozmawiać o różnorodności, która Nas otacza. Natomiast biblioteka szkolna zorganizowała dla poszczególnych klas 1-8 zajęcia z Kamishibai. Ich prezentowaniu towarzyszył wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego przedstawione było opowiadanie „Lew w Paryżu" w formie papierowych „slajdów". Przenieśliśmy się do Francji, projektowaliśmy sukienkę dla Coco Chanel, jedliśmy bagietki, śpiewaliśmy piosenkę i malowaliśmy własny obraz tolerancji i życzliwości. Zajęcia odbywały się do 18 listopada. Uczniowie rozważali temat tolerancji, analizowali swe poglądy, zachowania względem innych, różniących się od nas. Uczniowie zapoznali się z cechami osoby tolerancyjnej i nietolerancyjnej. Mieli okazję dowiedzieć się, co oznacza termin tolerancja oraz życzliwość i czy sami jesteśmy tolerancyjni oraz życzliwi. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali kolorowe liście z hasłami tolerancji, a wszystkie klasy tworzyły tzw.: „Alfabet Tolerancji", który był kulminacją naszego projektu. Wykonane przez uczniów litery zostały połączone w barwne hasła promujące tolerancję oraz życzliwość. Wywieszono je na holu szkoły. W okresie od 12 do 15 listopada wszystkich chętnych obowiązywał przydzielony kolor ubioru, charakteryzujący różnorodność świata. Świadomość i wiedza naszych uczniów na ten temat jest duża. Wielu przekonało się także, jak ważne jest by akceptować innych takimi jakimi są oraz znosić słabości drugiego człowieka. Nad całością czuwali: Karolina Stark i Sergiusz Czaja.

Udział w projekcie z języka angielskiego

an1Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie ,,I love my Pen Friend", który zakłada międzynarodową współpracę. Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu z uczniami z innego kraju. Nasi uczniowie z klas Va i VII napisali listy odręcznie do kolegów z Turcji, co zainicjowało znajomości, kontynuowane przez platformę e Twinning. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu wymieniają się kartkami świątecznymi, wykonanymi własnoręcznie. Przedsięwzięcie ma na celu zbudowanie trwałych znajomości na gruncie międzynarodowym, co młodzież będzie utrwalać w wiadomościach on-line, przy wykorzystaniu dostępnej platformy. Mamy nadzieję, że projekt nie ograniczy się do bieżącego roku szkolnego, a stworzy możliwości dla przyszłych roczników SP w Leśniewie.

Apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości

1sDnia 8 listopada 2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Akademia została przygotowana przez kilkoro uczniów z klas VIII, VII oraz V. Część pierwsza rozpoczęła się od teatralnego przedstawienia utraty niepodległości przez Polskę w 1795 roku, kończąc na jej odzyskaniu w 1918 roku. Całość była przeplatana krótkimi fragmentami wierszy, które były prezentowane przy nastrojowej muzyce wywołującej wzruszenie publiczności. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły o 11.11 odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego" . Wykorzystując światło i cień akademia zakończyła się przedstawieniem teatralnej wizji odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie stali się prawdziwymi aktorami, prezentując historię naszego kraju za pomocą gestów i emocji. Apel wraz z uczniami przygotowali nauczyciele: Patrycja Dampc-Brunka oraz Sergiusz Czaja.