Witamy na naszej stronie internetowej

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY I

                                         ZGŁOSZENIE DZIECKA 7 - LETNIEGO DO SZKOŁY

zapisy kl.1

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGI 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 3 I 4 POWINNI WYPEŁNIĆ RODZICE TYLKO TYCH UCZNIÓW KLASY I, KTÓRE REALIZOWAŁY OBOWIĄZEK ROCZNEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W INNEJ PLACÓWCE / ODDZIALE NIŻ NASZA.