Witamy na naszej stronie internetowej

INFORMACJA !!!

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POSIŁKÓW WYDAWANYCH PRZEZ STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ ZOBOWIĄZANE SĄ DO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA POSIŁKI Z GÓRY. 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WPŁATY ZA OBIADY BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 01 - 20 DNIA MIESIĄCA POPREZEDZAJĄCEGO MIESIĄC KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI.

WPŁATY PO TERMINIE BĘDĄ SKUTKOWAŁY KORZYSTANIEM Z POSIŁKÓW OD KOLEJNEGO TYGODNIA NOWEGO MIESIĄCA.