Witamy na naszej stronie internetowej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

W trosce o zdrowie jamy ustnej waszych dzieci , w szkole prowadzone będą zabiegi , których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów.
Program profilaktyczny obejmuje uczniów klas od I do VI.
Państwa dziecko w ramach w/w programu 6-krotnie w ciągu roku szkolnego objęte będzie nadzorowanym przez pielęgniarkę szczotkowaniem zębów.
Uprzejmie proszę, aby dzieci przyniosły do szkoły własną szczoteczkę, podpisaną imieniem i nazwiskiem lub inaczej oznakowaną.
Rodziców/ opiekunów prawnych, którzy nie wyrażają zgody na udział dziecka w/w programie profilaktycznym, proszę o dostarczenie pisemnego oświadczenia do wychowawców klas lub do pielęgniarki szkolnej w terminie do 30.09.2019 roku.


Brak oświadczenia pisemnego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w/w programie.

Pielęgniarka szkolna