Witamy na naszej stronie internetowej

STYPENDIUM, ZASIŁEK SZKOLNY

zdjcie - stypendiaPOMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PUCK NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Warunkiem otrzymania stypendium przez uczniów klas I - VIII jest złożenie wniosku wraz załącznikami do dnia 14.09.2022r. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie. W załączniku regulamin przyznania świadczenia oraz wzór wniosku.

Wnioski proszę składać w gabinecie nr 26 - u pedagoga/psychologa szkolnego w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00 i w środy w godz. 8.00 – 12.00 lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

INFORMACJA - POMOC MATERIALNA

UCHWAŁA W SPRAWIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK NA STYPENDIUM SOCJALNE I ZASIŁEK SZKOLNY