Witamy na naszej stronie internetowej

Spotkanie uczniów klas IV - VIII z policjantem

ddzDnia 26.09.2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pucku, p. Arturem Drzeżdżon. Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV - VIII. Tematem pogadanki - odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz uzależnienia. Poroszona została również tematyka dotycząca cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu.