Witamy na naszej stronie internetowej

Szkolny Konkurs Języka Polskiego

Dnia 26 października 2018 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV województwa pomorskiego, w których wzięło udział trzydzieścioro pięcioro uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki o języku w czasie 90 minut. Wszyscy uczestnicy otrzymali oceny celujące za udział I etapie konkursu. Osobami nadzorującymi przebieg eliminacji szkolnych były panie: Ewa Podolska, Joanna Szczerkowska i Natalia Majkowska-Barbachowska.