Witamy na naszej stronie internetowej

Wyjazd do Gdyni

DODnia 15 listopada uczniowie klas Ia, Ib i IIb  udali się do Gdyni na przedstawienie teatralne pt. ,,Dorotka po drugiej stronie tęczy" w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego „Alert" z Wrocławia. Interaktywny spektakl bardzo przypadł do gustu młodym widzom. Niezwykle podobała się fabuła, w którą wpleciono profilaktyczne treści ekologiczne. Wiele wrażeń wywołały także stroje i oprawa wizualna. Można było śpiewać piosenki i interpretować ruchem słuchane utwory. Podane w przystępny, stosowny do wieku odbiorców, treści zawierały prawdy stare jak świat. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Gabriela Ratke, Maria Draws, Monika Grzmil - Ławniczak i Beata Ziemann.

 

Wyjazd na przedstawienie teatralne do Gdyni

Dnia 13 listopada 2018 roku uczniowie klasy Va oraz klasy VII wybrali się, pod opieką nauczycieli, na przedstawienie pt.. „Dzieci w sieci". Podczas przedstawienia uczniowie poznali historię nastoletniego chłopca, który pragnął znaleźć przyjaciół w nowej szkole i marzył o akceptacji. Dowiedzieli się , jak internet może zmienić życie każdego z nas. Przedstawienie ostrzegało przed zawieraniem znajomości w sieci, uczyło tego, jakie są konsekwencje bezmyślnego korzystania z Internetu i zamieszczania w nim różnych informacji.

Wyjazd do Gdańska

weW dniu 31.10.2018 roku klasy „ósme" wybrały się na wycieczkę historyczną do Muzeum II wojny światowej oraz Westerplatte w Gdańsku. Podczas pobytu w muzeum uczniowie uczestniczyli w wybranych przez siebie lekcjach muzealnych o tematyce: „Wrzesień 1939" oraz „Żołnierska dola". W trakcie lekcji, która trwała 1,5h uczniowie mogli przejść się przez sporą część muzeum oraz uświadomić sobie, czym tak naprawdę była wojna. Edukatorzy dzięki zastosowaniu kreatywnych kart pracy, próbowali zaangażować uczniów do wcielenia się w rolę żołnierzy oraz cywilów oraz do odpowiedzi na pytania: „co mogli czuć, co mogli zrobić żołnierze, cywile...". Wielu uczestników zadawało ciekawe pytania, szczególnie o tematykę nie poruszaną podczas zajęć szkolnych. Niektórzy uczniowie nie kryli również łez wzruszenia, patrząc na zdjęcia oraz przedmioty przedstawiające prawdziwe losy zwykłych ludzi podczas wojny. Po zaopatrzeniu się w niezłą dawkę wiedzy historycznej, uczniowie wraz z opiekunami udali się na Westerplatte. Uczniowie przespacerowali się przez wojskową składnicę tranzytową starając sobie wyobrazić, co czuli oraz myśleli żołnierze podczas tak krwawej obrony półwyspu. Spacer zakończyliśmy przy pomniku Obrońców Wybrzeża, gdzie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie, patrząc jednocześnie na zdanie wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II – „NIGDY WIĘCEJ WOJNY". Opiekunami wycieczki byli: p. Beata Figas, p. Alicja Czapp oraz p. Sergiusz Czaja.

Wyjazd do kina

Dnia 29 listopada 2018 r. uczniowie klas IIa i IIb uczestniczyli w wyjeździe do Mulltikina w Rumi – na film pt. „Mała stopa" .W drodze powrotnej zatrzymano się na posiłek w Mc Donalds.Wycieczka bardzo przybliżyła dzieciom normy zachowań, kulturę, obycie, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach. Niektóre dzieci rzadko bywają w kinie, często w czasie rozmów na zajęciach trudno jest mówić o rzeczach, których dzieci nie widziały. Tego rodzaju wyjazdy bardzo rozwijają i usamodzielniają naszych małych wychowanków.

Wycieczka do Akwarium w Gdyni

Dnia 15 października uczniowie z klas ,,0'' – IV uczący się języka kaszubskiego wzięli udział w projekcie ,,Kaszëbë na walë'' realizowanym przez Akwarium w Gdyni, którego hasłem przewodnim jest: ,,Poznaj, aby zachować''. W czasie zajęć ,,Bôłt pòd kaszëską banderą'' dzieci poznawały charakterystyczne cechy Morza Bałtyckiego w regionalnym języku. Obejrzały ciekawą prezentację oraz samodzielnie zdobywały wiedzę prowadząc obserwacje pod mikroskopem i wykonując różne zadania na kartach pracy. Ponadto uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Akwarium. Oglądali niezwykłe gatunki ryb, gadów i płazów z różnych rejonów świata. Na zakończenie otrzymali drobne upominki za swoją pracę. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Maria Draws i Barbara Hejmowska.