Witamy na naszej stronie internetowej

Dzień Ziemi w kl. IV -VI

nDnia 20 kwietnia w naszej szkole we współpracy z Błękitną Szkołą we Władysławowie zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Ziemi. Propagowanie idei ochrony przyrody oraz postaw proekologicznych to główny cel obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Wychodząc naprzeciw powyższemu postulatowi Błękitna Szkoła we Władysławowie każdej wiosny włącza się w organizację tego wydarzenia. W ramach obchodów dzieci z klas IV - VI uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych. Podczas zajęć uczniowie poznawali przede wszystkim florę i faunę oraz walory krajobrazowe najbliższej okolicy. Przekonali się, że pomimo niesprzyjającej pogody wiosna zagościła już na dobre. Zaobserwowali m.in. kwitnące zawilce gajowe, podbiały pospolite oraz usłyszeli odgłosy skowronków, pierwiosnków czy rudzików. Ponadto dla chętnych uczniów z Leśniewa zorganizowano konkurs wiedzy ekologicznej. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obowiązujących form ochrony przyrody. Organizacja warsztatów oraz nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Organizatorami akcji w szkole były panie: Beata Figas i Danuta Groenwald.

Koncert muzyczny

KDSC00002Dnia 10 kwietnia uczniowie uczestniczyli w audycji muzycznej pt. ,,Poznajemy kontrabas''. Poznali budowę, brzmienie i możliwości tego ciekawego instrumentu smyczkowego. Prowadzący prowadził ,,muzyczną podróż'' od muzyki dawnej do współczesnej, przy dźwiękach której bawili się wszyscy zebrani. Była to okazja do rozbudzania zainteresowań muzycznych uczniów oraz wskazywania przyjemności, jaką daje obcowanie z muzyką.

Dzień Jedności Kaszubów

kaszDnia 17 marca odbył się w naszej szkole dzień kaszubski. Został przygotowany przez uczniów uczących się języka kaszubskiego pod kierunkiem pań: Marii Draws oraz Barbary Hejmowskiej. Część artystyczną rozpoczęto od zaśpiewania hymnu kaszubskiego. Następnie przedstawiono informacje o pozostałych symbolach kaszubskich. Uczniowie z klas I – III zatańczyli ,,Kowala''. Po ich występie przypomniano ,,Kaszubskie nuty'', które zaśpiewano przy akompaniamencie skrzypiec (grała Klaudia Lizjusz z klasy Vb). Następnie uczniowie klas IV – VI zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Ò rëbôkù i złoti ribce''. Zostało ono w całości wykonane w języku kaszubskim i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Dzień kaszubski podkreślił znaczenie nauki języka kaszubskiego w naszej szkole oraz piękno i bogactwo kultury naszej małej ojczyzny.

Pierwszy Dzień Wiosny

al1Tak jak co roku uczniowie klas młodszych naszej szkoły z ogromną radością powitali wiosnę. Tego dnia samodzielnie przygotowali symboliczną kukłę - Marzannę oraz rozmawiali z nauczycielami na temat pierwszych oznak wiosny. Następnie wyruszyli na ostatni pożegnalny spacer Marzanny i w poszukiwaniu wiosny na łonie natury.

Dzień Kobiet

kobieta1Dnia 8 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Przedstawienie dla wszystkich pań i dziewcząt przygotowała klasa Vc wraz z wychowawcą klasy – panem P. Potrykus. Apel składał się z dwóch części: humorystycznej i lirycznej. Wszyscy świetnie bawili się. Największe wrażenie pozostawił jednak po sobie występ Mateusza Byczk z piosenką „To nie ja byłam Ewą", za wykonanie której zebrał liczne brawa. Na apelu wręczono również nagrody za konkursy: recytatorski, ortograficzny i plastyczny.