Witamy na naszej stronie internetowej

Wyjazd do kina do Rumi

Dnia 7 grudnia z okazji Mikołajek uczniowie klas IVb, Vc i VIb pojechali do Rumi do kina na film pt. ,,Kubo i dwie struny". Opiekunami grupy byli wychowawcy: A. Czapp, P. Brunke - Dampc i P. Potrykus. Uczniom film bardzo podobał się. Wszyscy wrócili do szkoły radośni i zadowoleni.

Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

martaW dniu 10 grudnia odbył się X Jubileuszowy Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. W konkursie uczestniczyło 11 zespołów oraz 71 solistów z województwa pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy V c Marta Byczk, która zaśpiewała piosenkę „Blues bujany" z repertuaru Majki Jeżowskiej. Uczennicę do występu przygotowała pani Justyna Grzenkowicz.

Wyjazd do Zielonej Szkoły

SZYMWiększość uczniów klasy VIa i Vb w dniach 05 – 09 grudnia 2016 roku wzięło udział w wycieczce do Zielonej Szkoły w Szymbarku. Każdego dnia czekało na nich wiele atrakcji: zajęcia w terenie z edukacji ekologicznej: „Różnorodność biologiczna okolic Szymbarka", wyjazd do stacji terenowej Zakładu Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie, udział we Mszy św. Inaugurującej Zlot Mikołajów w Szymbarku, odgadywanie w terenie po śladach i tropach gatunków zwierząt zamieszkujących okolice, przemarsz lasami pojezierza kaszubskiego, zwiedzanie w skali 1:25 wiernych kopii najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski, Świata. Niebywałą atrakcją tego dnia były podchody przyrodnicze z wykorzystaniem kompasu i mapy, a także ognisko i lepienie w glinie. Każdego dnia uczniowie przygotowywali się do zajęć, dyżurowali podczas posiłków i uatrakcyjniali czas różnymi zabawami. Czas minął bardzo szybko i chętnie wrócimy tam za rok. Opiekunami wyjazdu były panie: Beata Figas i Joanna Szczerkowska.

Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej,,Bë nie zabëc mòwë starków”

10Dnia 9 grudnia w Helu odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kaszubskiej ,,Bë nie zabëc mòwë starków". Naszą szkołę godnie reprezentowały: Patrycja Wegner, Eliza Albecka, Izabella Markstein oraz Anna Okrój . Uczestnicy konkursu deklamowali dwa utwory w języku kaszubskim, a następnie częstując się obiadem, ciastem i herbatą czekali na werdykt Komisji. Uczennice biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor dyplomy gratulacyjne i maskotki. Uczennice do konkursu przygotowały panie: M. Draws i B. Hejmowska.

Wyjazd do Wejherowskiego Centrum Kultury

calineczkaDnia 23.11.2016 roku uczniowie klas III –V pod opieką pań: Ewy Podolskiej, Alicji Czapp, Patrycji Dampc-Brunka oraz pani wicedyrektor - Anny Klein-Ptasińskiej pojechali do Wejherowskiego Centrum Kultury na przedstawienie teatralne Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego z Koszalina pt. „Calineczka" w reżyserii: Małgorzaty Wiercioch i Zdzisława Derebeckiego. Uczniowie poznali maleńką bohaterkę, która wyruszyła w świat, by odkrywać jego piękno, ale także kryjące się w nim zagrożenia. Podczas swojej podróży poznała ona miejsca przytulne i słoneczne oraz te mroczne i niebezpieczne. Spotkała istoty przyjazne i te jej nieprzychylne. Dzięki losom Calineczki dzieci lepiej mogły zrozumieć tak ważne w życiu człowieka kwestie, dotyczące poszukiwania przyjaźni i miłości; potrzeby niesienia pomocy potrzebującym, wzajemnego szacunku, wrażliwości na cierpienie innych i dobroci. Gra aktorska, kostiumy, muzyka i śpiew zachwyciły dzieci. Obdarzyły one aktorów gromkimi brawami i zadeklarowały chęć udziału w kolejnych wyjazdach na spektakle.