Witamy na naszej stronie internetowej

Akcja ,,Włącz empatię"

emocjeW dniu 28 września klasę V a odwiedziły Marcelina Jażdżewska oraz Monika Mionskowska przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku, które wspiera podopiecznych w ich bieżących potrzebach i działaniach, aby poprawić jakość i długość ich życia. Przedstawiły klasie projekt „Włącz Empatię" jako wsparcie chorych na mukowiscydozę w funkcjonowaniu w szkole. Spotkanie miało na celu zintegrować klasę z chorym uczniem oraz poprawić jego bezpieczeństwo w placówce. Panie wytłumaczyły dzieciom, co to jest mukowiscydoza, jak chory może się zachowywać, jak akceptować jego nietypowe zachowania. Krótki film animowany w sposób przystępny opowiedział o problemach z jakimi dzieci chore na mukowiscydozę muszą się borykać, jak jest zorganizowany ich czas na rehabilitację. Warsztaty z psychologiem miały na celu przełamanie barier i umożliwienie na swobodną, empatyczną komunikację między dzieckiem chorym na mukowiscydozę a uczniami i nauczycielami. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy. Wrażliwość i empatia uczniów klasy V a potwierdziła, że można na nich polegać, a osoba chora może czuć się bezpieczna w klasie.