Witamy na naszej stronie internetowej

Projekt ,,Rozmawiajmy o uchodźcach"

Dzięki współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie klas VIII biorą udział w rocznym projekcie ,,Rozmawiajmy o uchodźcach"Jest to zagadnienie niezwykle ważne, biorąc pod uwagę co działo się i dzieje na Naszej wschodniej granicy. Uczniowie w ramach dotychczasowych zajęć poznali:
- Czym się różni migrant ekonomiczny od uchodźcy?
- Jaki dokument międzynarodowy definiuje uchodźce?
-Jak nazywa się urząd, który koordynuje sytuację uchodźców w Europie?
-Jakie są przyczyny migracji i uchodźstwa?
- Dlaczego ludzie obecnie migrują z Afganistanu i Białorusi?
- O co chodzi na granicy polsko-białoruskiej? Gdzie jest sedno problemu?
- W jaki sposób przyznaje się w Polsce status uchodźcy?
Na wiele pytań uczniowie nie znali wcześniej odpowiedzi, a wręcz nie byli do końca świadomi problemu. Uczniowie zauważyli, że migrant to osoba podróżująca najczęściej w celach zarobkowych, zaś uchodźca – jak stanowi zresztą konwencja genewska z 1951 roku – ucieka (bo musi) z miejsca dla niego niebezpiecznego. Młodzież poznała kim jest organ UNHCR. Staraliśmy się również pogrupować przyczyny migracji, co nie było łatwym zadaniem. Zajrzyliśmy głębiej w sytuację wewnętrzną Afganistanu oraz Białorusi, dzięki czemu poznaliśmy, kim są talibowie oraz prezydent Aleksandr Łukaszenka. Omówiliśmy bardzo szczegółowo sytaucję na granicy oraz jej aspekt humanitarny i międzynarodowy. Doszliśmy do wniosku, że osoba, która znajduję się na granicy (nawet zielonej) ma prawo złożyć wniosek ustny o ochronę międzynarodową a stroną przeciwna - Urząd ds. Cudzoziemców (w tym przypadku Polska) powinna rozpocząć proces przyznania statusu uchodźcy (w Polsce trwa około 1,5 roku, a według prawa powinien trwać 6 miesięcy). W ramach dotychczasowej realizacji projektu, uczniowie klasy VIIIa brali czynny udział w trzygodzinnych warsztatach online przygotowujących do rozmowy o współczesnych migracjach (29 listopada, od 9-12). Celami warsztatów było: włączenie uczniów i uczennic w rozmowę na temat tożsamości i przynależności oraz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym poprzez między innymi refleksję nad swoją tożsamością; uwrażliwienie uczniów i uczennic na kwestie dot. integracji osób z doświadczeniem migracyjnym, w tym również na nasz (w tym uczniów i uczennic) wpływ na tworzenie kultury włączającej w Polsce. Podczas warsztatów uczniowie poznali historie migracyjne oraz starali się odpowiedzieć na pytania: Jakie trudności może napotkać osoba migrująca? Jak sprawić, aby poczuła się u Nas lepiej? Szkolnym koordynatorem projektu jest Sergiusz Czaja.