Witamy na naszej stronie internetowej

,,Dziady" część II

Ostatnim rzutem na taśmę udało nam się - dosłownie przed „zamknięciem" szkoły i przejściem na zdalne nauczanie - wystawić Dziady cz.II dla szerszej publiczności lokalnej. Wieczorem, 16 grudnia w szkolnej kaplicy przycmentarnej zgromadził się lud, aby ponownie uczestniczyć w obrzędzie pogańskich Dziadów. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (ograniczona liczba miejsc) widzowie otrzymali zaproszenia.Szkolny teatr „Światłocień" ostatni raz odegrał tak długo oczekiwany przez wszystkich spektakl i został nagrodzony gromkimi brawami na stojąco. Wzruszeń nie było końca. Spektakl przygotowały Panie: Natalia Majkowska - Barbachowska i Ewelina Plocke.