Witamy na naszej stronie internetowej

Spotkanie z sędzią Sadu Rejonowego

W środę, tj. 30 listopada odbyło się spotkanie z sędzią sądu rejonowego w Wejherowie, p. Jakubem Cyrankowskim. Dzięki uprzejmości sędziego, uczniowie klas VII i VIII mogli "na żywo" spotkać się z praktykiem prawa, który wytłumaczył w sposób jasny i klarowny interesujące kwestie prawne. Spotkanie odbyło się w ramach kształcenia obywatelskiego uczniów szkół podstawowych, co jest jednym z priorytetów ministerstwa w obecnym roku szkolnym. Spotkanie dotyczyło m.in.: nowej ustawy dotyczącej nieletnich, odpowiedzialności karnej nieletnich w zależności od wieku, pojęć: pomówień, zastraszanie, rozbój, kwestii dotyczących zapisów w statucie szkoły. Celem spotkanie było spotkanie z praktykiem, co będzie skutkować zwiększoną świadomością prawną wśród uczniów. Sędzia, dzięki swej uprzejmości, odpowiadaj cierpliwie na pytania uczniów, dotyczące np. zabierania przez nauczycieli telefonów komórkowych, zakazów w statucie dotyczących malowania się, farbowania włosów. W kontekście spotkania bardzo jasno wybrzmiała stara, rzymska zasada prawna: Ignorantia iuris nocet - ,,Nieznajomość prawa szkodzi". Uczniowie zrozumieli, że to w ich interesie jest wiedzieć i znać prawo, a przynajmniej wiedzieć, gdzie szukać.