Witamy na naszej stronie internetowej

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARU SZKOLNEGO

AKTUALNY PLAN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JÓZEFA DAMBKA W LEŚNIEWIE AUTOKAREM SZKOLNYM ZNAJDUJE SIĘ

W ZAKŁADCE UCZNIOWIE - DOWOZY.

Ubezpieczenie

INTERRISK-logoUBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYNOSI:

- ubezpieczenie na 10 tys. - 28 zł.

- ubezpieczenie na 20 tys. - 50 zł.

Decyzję o sumie skladki podejmują indywidualnie rodzice. Wpłaty należy dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 16.X. 2015 r.

OBIADY

domowe obiady walcz1WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 ROKU BĘDĄ PRZYJMOWANE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ OD 26 - 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU W GODZINACH: 8.00. - 8.20. 9.00. - 9.20.

 

PO TERMINIE WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

OPŁATA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 ROK 

UCZNIOWIE - 20 x 3 zł. = 60 zł.                                                                                  

PRACOWNICY - 20 x 3,50 zł. = 70 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

WPŁATY NA OBIADY JEDNORAZOWE PRZYJMOWANE BĘDĄ W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH 11.00. - 12.00. 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Informuję o możliwości skorzystania ze stypendium ,,Dzwonek na obiad".
Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach przeznaczone jest dla rodzin, w których miesięczny średni dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł. Wniosek można wypełnić na stronie www.dzwoneknaobiad.pl

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej. Wydrukowane i z przybitą pieczątką szkoły, do której chodzi dziecko / młodzież należy odesłać wraz z załącznikami na adres: Fundacja „Być Bardziej" ul. Królowej Aldony 12, lok.1; 03-928 Warszawa z dopiskiem „Dzwonek na obiad". Informacja zwrotna zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku.

Termin: 15 września!!!

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:
Pedagog szkolnyBeata Konkel - Jaskułke

Więcej artykułów…

  1. KOMUNIKAT
  2. Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Strona 1 z 2