Witamy na naszej stronie internetowej

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY NA ROK 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE RODZICE.

PROGRAM ZAJĘĆ W FERIE ZIMOWE 2016

Regulamin ferii zimowych

w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie będą organizowane zajęcia dla uczniów naszej szkoły.

Proponujemy dobrą i bezpieczną zabawę od poniedziałku do piątku. Tematyka zajęć dostosowana będzie do wieku i zainteresowań uczestników.

I. Zasady ogólne.

1. Organizator ferii, dołoży wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.

2. Organizator ferii zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie ferii, podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.

3. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ferii, organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa podczas ferii.

4. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika ferii, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników ferii, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domach.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.

6. W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas ferii natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ferii.

 

II.Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

1. Uczestnictwa w zabawach, wyjazdach i innych atrakcjach przewidzianych programem ferii.

2. Realizacji zajęć zgodnie z programem ferii.

3. Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć.

4. Uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna.

5. Otrzymania niektórych materiałów potrzebnych do zajęć.

 

III. Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek:

1. Zapoznać się wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi z programem, regulaminem ferii oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi ferii.

2. Dostarczyć pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w zajęciach organizowanych przez szkołę.

3. Przestrzegać niniejszego regulaminu.

4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych.

5. Przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych podczas wyjść i wyjazdów.

6. Słuchać i wykonywać prośby i polecenia opiekunów oraz innych upoważnionych osób.

7. Posiadać obuwie i strój sportowy podczas zajęć na sali gimnastycznej  lub odpowiedni do przewidzianych zajęć i podczas wyjazdów.

8. Natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach.

9. Szanować cudzą i osobistą własność.

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie 

Program zajęć w ferie zimowe 2016

Data

Ilość godzin

Tematyka zajęć

Opiekun

Czas zajęć 

 

 

Pn

15.02.2016

3 godz.

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej - klasy młodsze

Gabriela Ratke

8:45 -11:45

3 godz.

Zajęcia w sali komputerowej – wszystkie klasy

Gabriela Ratke

12:00 – 15:00

4 godz.

Malowanie na szkle

Maria Draws

9:00 – 13:00

3 godz.

Zajęcia taneczne – klasy IV - VI

Beata Figas

9:00 – 12:00

 

 

Wt

16.02.2016

5 godz.

Wyjazd na kręgielnię

(wszystkie klasy)

Piotr Potrykus

9:00- 14:00

5 godz.

Gabriela Ratke

3 godz.

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej – wszystkie klasy

Alicja Czapp

 

9:00 – 12:00

3 godz.

Maria Draws

 

Śr

17.02.2016

4 godz.

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej - wszystkie klasy

Piotr Potrykus

9:00 – 13:00

3 godz.

Zajęcia artystyczne (glina, szydełko i inne materiały) - klasy młodsze

Maria Draws

 

9:00 – 12:00

3 godz.

Monika Grzmil - Ławniczak

 

 

Cz

18.02.2016

4 godz.

Wyjazd do Błękitnej Szkoły - Władysławowo – wszystkie klasy

Beata Figas

 

9:00 – 13:00

4 godz.

Danuta Groenwald

3 godz.

Maraton czytelniczy

Elżbieta Różek

9:00 – 12:00

5 godz.

 

Wyjazd do kina w Rumi, posiłek w restauracji McDonald

Klasy 0 -III

Gabriela Ratke

 

 

9:00- 14:00

5 godz.

Danuta Kowalik

5 godz.

Beata Konkel - Jaskułke

5 godz.

Monika Grzmil - Ławniczak

 

Pt

19.02.2016

4 godz.

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej- wszystkie klasy

Piotr Potrykus

9:00 – 13:00

3 godz.

Zajęcia teatralne – klasy IV - VI

Danuta Groenwald

9:00 – 12:00

3 godz.

Danuta Kowalik

 

 

Pn

22.02.2016

4 godz.

 

Zajęcia w terenie ( dokarmianie zwierząt, szukanie tropów, ognisko) przy współpracy

Z Leśnictwem Domatowo

kl. IV – VI.

Danuta Groenwald

 

 

 

9:00 – 13:00

4 godz.

 

 

Beata Figas

4 godz.

 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej- wszystkie klasy

Piotr Potrykus

9:00 – 13:00

 

Wt

23.02.2016

5 godz.

 

Wyjazd do kina w Rumi, posiłek w restauracji McDonald – klasy IV – VI

 

Alicja Czapp

 

9:00 – 14:00

5 godz.

Beata Figas

5 godz.

Danuta Groenwald

 

Śr

24.02.2016

4 godz.

 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej- wszystkie klasy

Piotr Potrykus

9:00 – 13:00

3 godz.

Zajęcia teatralne – klasy IV - VI

Danuta Kowalik

9:00 – 12:00

3 godz.

Danuta Groenwald

 

Cz

25.02.2016

3 godz.

Zajęcia taneczne – klasy IV - VI

Beata Figas

9:00 – 12:00

4 godz.

Wyjazd na lodowisko w Pucku i do restauracji McDonald.

Monika Grzmil - Ławiczak

 

9:00 – 13:00

4 godz.

Alicja Czapp

Pt

26.02.2016

5 godz.

Wyjazd na pływalnię – wszystkie klasy

Piotr Potrykus

 

9:00 – 14:00

5 godz.

Gabriela Ratke

OBIADY

domowe obiady walcz1WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2016 ROKU BĘDĄ PRZYJMOWANE W STOŁÓWCE                 SZKOLNEJ OD 09 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2016 ROKU W GODZINACH: 8.00. - 8.20. 9.00. - 9.20.

 

PO TERMINIE WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

OPŁATA ZA MIESIĄC MARZEC 2016 ROK (19 dni)

UCZNIOWIE - 19 x 3 zł. = 57 zł.                                                                                  

PRACOWNICY - 19 x 3,50 zł. = 66,50 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

WPŁATY NA OBIADY JEDNORAZOWE PRZYJMOWANE BĘDĄ W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH 11.00. - 12.00. 

 

DOPALACZE CIĄGLE NIEBEZPIECZNE

DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).
800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strona 1 z 2

Przydatne strony

Pogoda

Fair

3°C

Puck

Fair

Humidity: 81%

Wind: 16.09 km/h

  • 13 Feb 2016

    PM Light Rain 6°C 2°C

  • 14 Feb 2016

    AM Clouds/PM Sun 8°C 2°C