Witamy na naszej stronie internetowej

BEZPIECZNE WAKACJE

wakacjeDYREKCJA, NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY

SZKOŁY ŻYCZĄ WSZYSTKIM UCZNIOM

BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!

 

 

BASEN

W związku z remontem basenu w Gniewinie, wyjazd przewidziany na miesią czerwiec został przesunięty na miesiąc wrzesień. Więcej informacji na ten ten temat można uzyskać u nauczyciela wychowania fizycznego - Pana Piotra Potrykus.

WYPRAWKA SZEŚCIOLATKA

• 4 bloki rysunkowe,
• 2 bloki techniczne,
• wycinanki 2 szt. (zwykłe, nie samoprzylepne),
• teczka papierowa na prace dzieci.
• kredki ołówkowe (najlepiej grube),
• kredki świecowe,
• farby plakatowe,
• farby akwarelowe,
• pędzle – gruby i cienki,
• plastelina (2 opakowania),
• klej (3 sztuki),
• 2 ołówki, gumka, ostrzynka, nożyczki,
• kapcie (nie klapki, najlepiej bez sznurowadeł),
• podkładka śniadaniowa.


PODRĘCZNIKI: „PRZYGODA Z UŚMIECHEM" ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, WYDAWNICTWO WSiP

Prosimy o podpisanie wszystkich książek, przyborów i rzeczy dziecka.

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK 2014/2015

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu ,,Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane będą do dnia 05.09.2014 r., wnioski na stypendium socjalne dla uczniów do dnia 10.09.2014 r.

Informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników:
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc przewidziana jest dla uczniów klas II, III i VI. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł. netto na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymywane dochody oraz dowód zakupu podręczników (faktura imienna na ucznia).
Pomocą w zakresie dofinansowania podręczników objęci są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem ( w tym zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Informacje dotyczące stypendium:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 539zł. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień),
- zaświadczenie/oświadczenie o pozostawaniu bez pracy,
- zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny i inne),
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,
- wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów lub decyzji GOPS,
- odcinek renty/emerytury.

 

 

Strona 1 z 2

Z ostatniej chwili

wakacjeDYREKCJA, NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY

SZKOŁY ŻYCZĄ WSZYSTKIM UCZNIOM

BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!

 

 

Lepsza szkoła

UKS

Multisport

Przydatne strony

Pogoda

Partly Cloudy

21°C

Puck

Partly Cloudy

Humidity: 78%

Wind: 9.66 km/h

  • 25 Jul 2014

    Light Rain 26°C 18°C

  • 26 Jul 2014

    Partly Cloudy 30°C 19°C