Witamy na naszej stronie internetowej

OBIADY

UWAGA

OD 07.09.2020 r STOŁÓWKA SZKOLNA WZNAWIA OBIADY!

WYKUPIONE OBIADY Z MARCA BĘDĄ REALIZOWANE WE WRZEŚNIU.
PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU DEKLARACJI SPOŻYWANIA OBIADÓW LUB ZWROTU NADPŁATY ZA OBIADY.

OBIADY

domowe obiady walcz1 OPŁATA ZA MIESIĄC  WRZESIEŃ 2020 ROK 

UCZNIOWIE - 18 x 3 zł. =  54 zł.  

PRACOWNICY -   18 x 3,50 zł. = 63 zł.

 

STYPENDIUM, ZASIŁEK SZKOLNY

Warunkiem otrzymania stypendium przez uczniów klas I - VIII jest złożenie wniosku wraz załącznikami do dnia 11.09.2020. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. W załączniku regulamin przyznania świadczenia oraz wzór wniosku.

REGULAMIN - STYPENDIA SOCJALNE

WNIOSEK O PRZYZNANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

7 września 2020 roku

Godzina 16:30

II C – sala 79

IV B – sala 86

IV C – sala 75

V A – sala 70

V B – sala 83

VI A – sala 71

VI B – sala 84

VII A – sala 80

VII C – sala 73

VIII A i VIII B – stołówka (organizacja egzaminu ósmoklasisty)

VIII A – stołówka

VIII B – sala 63

Godzina 17:00

IV A – sala 65

Godzina 17:30

VII B – sala 81

8 września 2020 roku

Godzina 16:30

I A – sala 81

I B – sala 79

I C – sala 75

II A – sala 82

II B – sala 83

III A – sala 80

III B – sala 73

ŚWIETLICA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 NABÓR DO ŚWIETLICY ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ REKRUTACJI.

LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Więcej artykułów…

  1. ZASADY WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW
  2. WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
  3. WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
  4. WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Strona 1 z 5