• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

   •                                                                       

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie informuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 bedą następujace dni:

    • 02.11.2023 r.
    • 03.11.2023 r.
    • 02.05.2024 r.
    • 14.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
    • 15.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
    • 16.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
    • 31.05.2024 r.